Heineken Česká republika

HEINEKEN Česká republika je jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém pivním trhu. Vyrábí a distribuuje produkty nejvyšší kvality pro široké spektrum zákazníků. Ve všech fázích výroby přitom preferuje procesy šetrné k životnímu prostředí.

HEINEKEN je třetí největší pivovarnickou skupinou na světě a evropskou jedničkou mezi
výrobci piva.

Skupina HEINEKEN zaměstnává přibližně 80 tisíc lidí na celém světě.
Ve více než 170 pivovarech ročně produkuje přes 218 milionů hektolitrů těch nejlepších piv.

map
brewery

Celosvětově více než 250 značek piv a cidrů

Do portfolia skupiny patří více než 250 mezinárodních, regionálních, lokálních a speciálních značek piv a cidrů. Značky společnosti Heineken se ve svých zemích řadí k těm nejprodávanějším.

Pro více informací o společnosti HEINEKEN navštivte
www.theheinekencompany.com

brands

V současnosti je HEINEKEN Česká republika třetím nejvýznamnějším hráčem na domácím trhu s pivem.

Vlastní 3 pivovary

Od roku 2003 pivovar Starobrno, od roku 2007 Královský pivovar Krušovice a od roku 2008 pivovar Velké Březno

Produkuje 2.5 milionů hektolitrů piv a ciderů

Výrobou ve svých 3 pivovarech určenou pro domácí trh i pro zahraničí

Vlastní 13 značek piv a ciderů

Světlá piva, ležáky, pivní speciály a craftová piva, cidery i produkty bez kapky alkoholu

Zaměstnává +500 lidí

Ve výrobě, v logistice, na distribučních centrech i v kancelářích

Do našeho portfolia pro Českou republiky patří značky

Poslání, strategie a politika

HEINEKEN Česká republika je jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém pivním trhu. Vyrábí produkty nejvyšší kvality, které uspokojují požadavky každého zákazníka a spotřebitele. Ve všech fázích výroby přitom preferuje procesy šetrné k životnímu prostředí. Ambicí společnosti HEINEKEN Česká republika je být inovativní a respektovanou značkou, která kontinuálně vyhledává další možnosti růstu.

Politika systému integrovaného řízení

HEINEKEN Česká republika pečuje o své zákazníky a klade vysoký důraz na bezpečnost a kvalitu svých výrobků i poskytovaných služeb. Kvalita našich piv vychází z ústředních hodnot naší společnosti, tj. vášně pro kvalitu, radosti ze života, úcty vůči společnosti a naší planetě. Tyto hodnoty se projevují ve všem, co děláme. 

Politika společnosti Heineken Česká republika, a.s.

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je pro HEINEKEN Česká republika na prvním místě. Našim akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům a veřejnosti se zavazujeme, že budeme podnikat s maximálním důrazem na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Politika společnosti HEINEKEN Česká republika, a.s. vychází ze základních principů chování a přístupu k podnikání.

Příroda na prvním místě

Nedílnou součástí strategie společnosti v České republice je projekt Brewing a Better World, K jeho cílům patří zejména snižování dopadu výroby (tzn. spotřeba vody, energií a emise CO2) a distribuce na životní prostředí, prosazování zodpovědného přístupu ke konzumaci piva a práce s místními komunitami.

Nejzodpovědnější výrobce piva

Největší ambicí HEINEKENU do budoucna je stát se nejzodpovědnějším výrobcem piva v České republice.

Historie vlastnické struktury

Představenstvo HEINEKEN Česká republika

Jediným akcionářem HEINEKENU Česká republika je rakouská společnost Brau Union AG. Ta je však stoprocentně vlastněna holandskou společností HEINEKEN International B.V.

Andrea
Vogliazzo

Milan
Schramm

Lucie
Dostálová

Ladislav
Polan

Martina Ježdíková

Karel Honegr

Jana Hanneman

Co děláme

HEINEKEN Česká republika zajišťuje výrobu, distribuci a export tradičních českých pivních značek, zahraničních značek i četných pivních speciálů. Společné portfolio značek, vyráběných v našich pivovarech, spolu s prémiovou značkou Heineken pokrývá všechny zajímavé segmenty českého pivního trhu.

Kromě stálého sortimentu několikrát ročně uvádíme na trh také netradiční sezónní speciály. Naše piva jsou úspěšná rovněž z hlediska exportu – Krušovice, Březňák, Starobrno, Louny a Zlatopramen jsou například distribuovány do více než 40 zemí po celém světě.

co-delame-pic-front.jpg co-delame-pic-bg.jpg

Výroba piva

Společnost HEINEKEN Česká republika používá při výrobě svých produktů ty nejkvalitnější suroviny. Právě díky pečlivému výběru surovin, zachovávání osvědčených výrobních postupů a využívání moderních technologií opouští brány našich pivovarů opravdu vysoce kvalitní piva.

Výroba začíná ve varně

Rozemletý slad se ve vystírací kádi nejprve smíchá s ohřátou vodou – tento proces se odborně nazývá vystírání.

Rmutování

Ve rmutovací kádi se směs postupně vyhřívá na technologicky důležité teploty, při nichž se škrob, bílkoviny a další složité látky štěpí na jednodušší. Tato fáze výroby se nazývá rmutování.

Vznik mladiny

Hotové dílo se scedí ve scezovací kádi a vzniká tak sladina. Ta se následně vaří s chmelem, který dodává pivu typické chmelové aroma. Povařením sladiny s chmelem vzniká takzvaná mladina.

Kvašení

Mladina se zchladí na zákvasnou teplotu, zakvasí a přečerpá do kvasných tanků. Kvašení trvá přibližně 10 dnů. Prokvašenému pivu říkáme mladé neboli zelené pivo, protože musí ještě dozrávat v ležáckých tancích.

Chuť a vůně

Během doby ležení se váže oxid uhličitý a zaokrouhluje se chuť a vůně.

Plnění

Pivo ke stáčení se poté na filtračním zařízení zbaví kvasinek a nakonec se čerpá do stáčírny, kde se plní do nerezových KEG sudů, lahví nebo plechovek.

Odpovědnost a udržitelnost jsou pro nás vždy na prvním místě!

Při všem, co děláme, je pro nás odpovědnost a udržitelnost tou nejdůležitější prioritou. My jako HEINEKEN Česká republika už mnoho let usilujeme o to, abychom se do budoucna stali nejzodpovědnějším výrobcem piva. Proto jsme aktivní v rámci globálního projektu Brew a Better Word, který udává náš směr v oblasti odpovědnost a udržitelnosti. Pivo proto vaříme, prodáváme a představujeme tak, aby byly dopady naší činnosti na společnost i přírodu dlouhodobě udržitelné a pozitivní. Sdílejte s námi vášeň pro kvalitu, radost ze života i úctu k lidem a planetě!

 

 1. Ochrana vodních zdrojů

  Na 1 hl uvařeného piva spotřebujeme v našich pivovarech 3 hektolitry vody. V hospodaření s vodou tak v rámci globálního HEINEKENU patříme mezi premianty!

 2. Snižování emisí CO2 a odpady

  Od roku 2008 se nám podařilo emise snížit o celých 57 %. Zrecyklovat nebo znovu použít se podařilo 99, 6 procenta všech vedlejších produktů a obalů.

 3. Udržitelné čerpání zdrojů

  90 procent surovin pochází z ČR.

 4. Zodpovědná konzumace

  K dosažení tohoto cíle slouží kampaň Pijte s Mírou.

 5. Bezpečnost na pracovišti

  Bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás vždy na prvním místě.

 6. Komunity, ve kterých působíme

  Na podporuju komunit a sociálních aktivit ročně vynakládáme desítky tisíc € a stovky hodin času našich zaměstnanců.

Brew a Better Word

Globální projekt Brew a Better Word spojuje všechny naše značky a my důsledně dbáme na celý proces od obilného zrna až po orosený půllitr na stole. Především se zaměřujeme na tři oblasti, které odrážejí cíle udržitelného rozvoje OSN: životní prostředí, sociální udržitelnost a zodpovědnou konzumaci. Naši vizi chceme naplnit do roku 2030. Co všechno uděláme?

Životní prostředí

Do roku 2030 chceme dosáhnout čistých nulových emisí ve výrobě. Emise uhlíku v hodnotovém řetězci snížíme do roku 2030 o 30 procent. Do roku 2030 dále zajistíme, aby nakupované suroviny byly na 100 procent udržitelné. Už  do roku 2025 se postaráme o to, aby žádný odpad nekončil na skládkách. Chceme zajistit absolutní cirkulaci veškerého odpadu. V oblastech s nedostatkem vody zajistíme maximální možnou recyklaci. Objem vody nezbytný k výrobě hektolitru piva do roku 2030 snížíme na 2, 6 hektolitru v oblastech s nedostatkem vody a na 2, 9 hektolitru všude jinde. Už do roku 2023 zajistíme čištění odpadních vod ve všech našich pivovarech.

Sociální rozměr

Hodláme prosazovat inkluzi a diverzitu,  zasazovat se o genderovou rovnost v zaměstnání a zvýšit podíl žen v seniorských pozicích. Pro všechny zaměstnance bez výjimky chceme nabídnout spravedlivé a bezpečné pracoviště bez rozdílů v platech mezi muži a ženami.

Odpovědnost

Máme na paměti, že vždy existuje možnost volby. Chceme podnikat odpovědně, s nulovou tolerancí vůči úplatkářství a korupci. Respektujeme lidská práva, bojujeme proti chudobě a podporujeme neziskové organizace. Bezezbytku chceme řešit škodlivou konzumaci alkoholu a střídmost v pití. K tomu nám v České republice slouží projekt Pijte s Mírou.

Pomoc komunitám

Rádi pomáháme místním komunitám v lokalitách, kde stojí naše pivovary. Myslíme tak na podporu obcí, místních hasičů, přispíváme na místní sport, kulturu a dobročinné akce. Spolupracujeme i s lokálními neziskovými organizacemi. Při epidemii C-19 jsme nezůstali nečinně přihlížet – do nemocnic jsme dodávali preformy PET lahví k ukládání vzorků. Pomáhali jsme i personálu v nemocnicích či záchranářům, kteří od nás dostávali nealkoholické pivo pro osvěžení při jejich náročném nasazení.

Dobrovolnictví

Naši zaměstnanci rádi přiloží ruku k dílu a nejsou jim vůbec cizí dobrovolnické aktivity. V rámci světového Dne dobrovolnictví (Engage Day) tak pomáhali v chráněných krajinných oblastech, které leží v blízkosti pivovarů. Ačkoli se tato aktivita v uplynulých dvou letech kvůli epidemii nekonala, do budoucna s ní všichni počítáme.

mira-front.jpg mira-back.jpg

Pijte s Mírou 

Projekt zodpovědné konzumace Pijte s Mírou naše spotřebitele, zákazníky i zaměstnance provází už od roku 2010. Od té doby prošel velký kus cesty: Míra se představil prostřednictvím komiksu, prováděl návštěvníky festivalů, pořádal soutěže a zaměstnance doprovázel i na firemních akcích. Jeho logo se stalo součástí našich výrobků. Od roku 2020 se kvůli epidemii C-19 přesunul do on-line prostředí, nicméně je tady s námi stále! A do budoucna chystá další novinky, stačí sledovat stránky.

Pijte s Mírou

Partneři

Úspěchy slavíme díky vám!

HEINEKEN a jeho pivovary jsou držiteli desítek ocenění za kvalitu piva, ochranu životního prostředí i firemní kulturu. Děkujeme, že jste s námi.

TOP odpovědná firma 2015

Za HEINEKEN koncept udržitelné výroby jsme získali ocenění TOP odpovědná firma 2015.

Stříbrný certifikát za ochranu životního prostředí

Vážíme si ocenění za přístup k ochraně životního prostředí napříč celým výrobním procesem.

TOP odpovědná velká firma

Ocenění udělované velkým firmám za zodpovědnou podnikatelskou koncepci.

Top zaměstnavatelé

HEINEKEN se pravidelně umisťuje na předních příčkách ve studii Top zaměstnavatelé.

Kdy jste se narodil/a?