Ochrana oznamovatelů

Oznámení protiprávního jednání ve společnosti
Heineken Česká republika, a.s.

Whistleblowingový systém

 

Naše společnost si zakládá na etickém fungování a dodržování pravidel. Pro případ, že byste se stali svědky protiprávního jednání, jsme zavedli Whistleblowingový systém. Jeho prostřednictvím nám můžete oznámit jakékoli podezření na protiprávní jednání v naší společnosti ve smyslu Zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Přes Whistleblowingový systém nepřijímáme anonymní oznámení ani oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, tzn. nepřijímáme anonymní oznámení a oznámení od „nezaměstnanců“ např. dodavatelů a osob samostatně výdělečně činných.
(pokud si přejete podat oznámení anonymně nebo jste náš „nezaměstnanec“, můžete tak učinit přes systém Speak up, který se používá k nahlášení porušení našeho Kodexu obchodního jednání) 

Co je Whistleblowingový systém?
Jde o náš interní systém, který vám umožňuje důvěrným způsobem oznámit, že v naší společnosti došlo k protiprávnímu jednání. Za protiprávní jednání se považuje spáchání trestného činu, některých přestupků, nebo porušení jiných našich právních povinností ve smyslu Zákona.

Všechna oznámení přijímají, posuzují a prověřují Příslušné osoby, kterými jsou Legal Counsel a GDPR & Compliance Counsel z Právního oddělení. Komunikovat s nimi můžete na telefonním čísle 737224090 nebo přes webový formulář

Máte k dispozici několik možností, jak nám můžete oznámit své podezření na protiprávní jednání:

  • Elektronicky vyplněním formuláře
  • Telefonicky na telefonním číslu 737224090
  • Písemně – jako příjemce uveďte Příslušná osoba (Právní oddělení) - neotvírat, Heineken Česká republika, a.s., Delta I, komplex Brumlovka, Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4
  • Osobně na základě předchozí domluvy mezi vámi a Příslušnou osobou

Oznámení musí obsahovat údaje o jméně, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost.

S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno tak, aby byla chráněna totožnost oznamovatele. Současně platí i absolutní zákaz odvetných opatření.

Oznámení můžete podat také Ministerstvu spravedlnosti na webové stránce.

Kdy jste se narodil/a?