Pro média

7. 12. 2023

Významné ekologické inovace v pivovarech Krušovice, Starobrno a Velké Březno

 

Společnost HEINEKEN Česká republika oznámila významné kroky směrem k ekologické udržitelnosti, které byly dosaženy v pivovarech Krušovice, Starobrno a Velké Březno. Pivovary v roce 2023 implementovaly nové technologie, které mají významný pozitivní dopad na životní prostředí, a zapadají do celkové strategie HEINEKENu. Ta směřuje k dosažení nulových emisí ve výrobě, k minimální spotřebě vody ve výrobě a k cirkularitě. Díky novým technologiím se HEINEKENu podařilo snížit emise uhlíku od roku 2018 o 10 %. Od roku 2018 se spotřeba vody v pivovarech skupiny snížila o 15 % a firma je zase o krok dál k cirkularitě obalových materiálů.

 

Královský pivovar Krušovice se ve svém provozu zaměřil na několik inovativních opatření. Patří mezi ně instalace kotle na bioplyn, díky němuž je možné spotřebovat až 100 % bioplynu produkovaném v čistírně odpadních vod. Další zavedenou technologií je měření kyslíku na napájecí nádrži, díky němuž se lze vyhnout zbytečnému „preventivnímu“ vaření vody při odstraňování rozpuštěných plynů. Rozšířením vodojemu čerpá pivovar stejné množství vody s menším průtokem, takže méně zatěžuje podzemní vodu. Samozřejmostí je implementace úsporného LED osvětlení na strojovně.

 

V pivovaru Starobrno byly tepelné ohřívače stáčírny lahvové linky nahrazeny elektrickými, které využívají pouze zelenou elektřinu. Nižší spotřebu energie zaručí i snížení teploty louhové sanitace ve varně na 60 °C, což znamená efektivnější procesy při nižší spotřebě energie. K úsporám vody přispívá rekuperace horké oplachové vody ve stáčírně sudů.

 

Pivovar Velké Březno investoval do nového parního kotle, který má oproti starému až o 20 % nižší spotřebu zemního plynu. Byla zavedena opatření, která snižují spotřebu tepla, a tedy i uhlíkovou stopu. Jde o rekuperaci brýdových par, díky níž klesne spotřeba páry na varně. Pro vytápění budov nově slouží tepelná čerpadla, která jsou v současné době ve zkušebním provozu.

 

Součástí globální strategie Brew a Better World společnosti HEINEKEN je mimo jiné dosažení nulových emisí ve výrobě a snížení spotřeby vody nezbytné pro výrobu hektolitru piva na 2,9 hektolitru do roku 2030. Zmíněné inovace představují významný krok směrem k dosažení tohoto cíle.

 

Náš cíl eliminovat emise uhlíku ve výrobě do roku 2030 je odrazem naší ambice ke konkrétní změně, která bude mít hmatatelný dopad na životní prostředí. Usilovně pracujeme na snížení spotřeby vody. Za posledních osm let se nám podařilo snížit její spotřebu zhruba o 15 procent. Od upřesnění našich aspirací v roce 2018 jsme navíc úspěšně snížili produkci CO2 v našich provozech o 10 %,“ uvedla manažerka pro Corporate Affairs Dita Jacobson.

 

Tato úspěšná úsilí zdůrazňují pevný závazek společnosti HEINEKEN k rozvoji udržitelných technologií ve výrobě piva.

Kdy jste se narodil/a?