Pro média

27. 6. 2024

Servis kol i nealkoholické osvěžení. Projekt Heineken ČR Pijte s mírou plánuje letní pit-stopy na frekventovaných cyklostezkách

 

Cyklistice se v průběhu léta věnuje většina Čechů, podle průzkumu, který pro společnost Heineken realizovala výzkumná agentura STEM/MARK, necelá polovina z nich nepovažuje za problém konzumaci alkoholu při vyjížďkách. Za účelem edukace o bezpečné konzumaci alkoholu vznikl pod záštitou společnosti projekt Pijte s mírou, který se v průběhu letošní sezóny objeví také na některých cyklisticky vytížených místech. Pit-stopy nabídnou cyklistům nealkoholické osvěžení, cykloservis, ale i osvětové aktivity.

Letní sezóna se v Česku dlouhodobě úzce pojí s cyklistikou. Podle průzkumu realizovaného společností STEM/MARK pro Heineken na kole v průběhu léta alespoň občas jezdí téměř polovina populace, většina z nich přitom několikrát měsíčně nebo častěji. Kromě aktivního odpočinku a relaxu si Češi vyjížďky na kole spojují také s dobrým jídlem a pitím – uvádí to 71 % z nich.

Data, která má společnost Heineken k dispozici, ukazují, že zvýšenou pozornost je ve vztahu k cyklistice potřeba věnovat konzumaci alkoholu. Že je konzumace jednoho piva během cyklistiky v pořádku si myslí 64 % respondentů, 31 % dotázaných si na zastávce během projížďky pivo nebo radler objedná. Nejčastějším uváděným důvodem je přitom potřeba osvěžení. 23 % respondentů si zároveň myslí, že pití alkoholu při sportu nemá na tělo a výkon žádný dopad.

„Češi jsou vášniví cyklisté nejen v létě, zvlášť v tomto období se ale ukazuje, jak úzce má velké množství z nich vyjížďky na kole spojené s posezením v hospodě a konzumací alkoholu. To je samozřejmě velkým rizikem pro bezpečnost – víme, že konzumace alkoholu během cyklistiky je v průběhu léta jedním z nejčastějších původců dopravních nehod. Jen za loňský rok dopravních nehod s účastí cyklisty Policie ČR eviduje více než 4 500[1]. Navzdory rozšířené představě neexistuje žádné množství alkoholu, které by se při sportu dalo označit jako bezpečné, proto je stále třeba o této problematice edukovat,“ komentuje Jan Krátký ze Studio Cabinet, realizátor projektu Pijte s mírou.

Pit-stop na cyklostezkách díky projektu Pijte s mírou

Za účelem edukace a osvěty veřejnosti v tomto tématu spustil Heineken v roce 2010 projekt s názvem Pijte s mírou. Pomocí hlavní tváře kampaně, milovníka piva Míry, informuje na speciálním webu popularizační formou o zdravotních, společenských i právních aspektech konzumace alkoholu a ukazuje, jak si pivo vychutnat bezpečně a bez následků.

 

 

V průběhu letošního léta plánuje navíc Heineken v rámci projektu vyrazit také přímo na cyklostezky. Cyklisté si tak na některých frekventovaných trasách budou moci vychutnat nealkoholické osvěžení v podobě nealkoholického radleru Zlatopramen 0,0 %, s pomocí kvízu otestovat své znalosti o vlivu alkoholu na výkon i bezpečnost, k dispozici jim ale bude také cykloservis. První ze dvou plánovaných zastávek se uskuteční v termínu od 13. do 14. 7. v Brně, druhá poté v období 17.–18. 8. ve Velkém Březnu.

„Již od malého množství konzumace alkoholického nápoje dochází ke zhoršení soustředění, zpomalují se reakce a mění se také míra tolerance k bolesti, pro cyklisty je pak proto mnohem snazší si přivodit úraz. Kromě toho má alkohol samozřejmě vliv také na výkon. Věříme, že největší dopad má osvěta, která má praktickou formu, proto jsme se rozhodli i letos se s cyklisty potkat, nabídnout jim k alkoholu naši alternativu v podobě radleru Zlatopramen s 0,0 % procenty alkoholu a přímo v průběhu vyjížďky jim zábavnou a hravou formou připomenout, že konzumace alkoholu patří k jiným příležitostem,“ říká Dita Jacobson, Corporate Affairs Manager ve společnosti Heineken ČR.

Pijte s mírou je informačně-osvětová kampaň společnosti HEINEKEN Česká republika, která už od roku 2010 nabádá k zodpovědné konzumaci alkoholu. Více informací je dostupných na www.pijtesmirou.cz.[1] Údaj vycházející z dat PČR z projektu Na kole jen s přilbou 2023.

Data vycházejí z kvantitativního výzkumu společnosti STEM/MARK realizovaného v červnu 2024.

Kdy jste se narodil/a?