Pro média

7. 6. 2021

Praha, 7. června – Samoživitelé představují druhou chudobou nejohroženější skupinu českých obyvatel. Zapojit se do pracovního i společenského života, nastartovat kariéru a zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce jim nově pomáhá pivovarnická skupina HEINEKEN. Spouští finanční podporu programu Career Designer, který pořádá organizace M.arter. Vedle toho plánuje jeden z nejvýznamnějších hráčů na českém pivním trhu poskytovat své odborníky pro další vzdělávací aktivity M.arteru i po skončení programu.

V České republice je téměř 200 tisíc rodičů-samoživitelů, přičemž 90 % této skupiny tvoří ženy. Nebezpečí chudoby nejvíce ohrožuje právě je. Třetina z nich si musí k živobytí vystačit s částkou do 10 tisíc korun za měsíc, jak ukázal průzkum Klubu svobodných matek. Negativně matky-samoživitelky ovlivňuje i rodičovská dovolená, která je dostává do izolace, frustrace a ztráty pocitu uplatnění. K problémům, které se po dobu pandemie ještě prohloubily, se přidává riziko alkoholismu, jemuž jsou ženy na rodičovské prokazatelně vystaveny.

Impulsem k navázání spolupráce byl pro skupinu HEINEKEN fakt, že se v uplynulém roce tento společenský problém výrazně prohloubil. „Na kariérní posun zaměstnanců se ve firmě soustřeďujeme již několik let. Věděli jsme, že můžeme podat pomocnou ruku jak v podobě finanční, tak v našich lidech. Dlouho jsme s domluvou konkrétních kroků neváhali,“ vysvětluje ředitelka HR české divize skupiny HEINEKEN Lucie Dostálová.

Evropská pivní jednička bude rodiče-samoživitele, kteří se ocitli v nouzi, podporovat dlouhodobě. „Nejde nám o to zbavit se problému tady a teď. Přistupujeme k situaci udržitelně, abychom pozitivní dopady řešení pocítili i za několik let. Finanční podporu profesního rozvoje proto považujeme za pouhou část správného přístupu. Kromě toho zajistíme počítače potřebným samoživitelkám, které si je kvůli své sociální situaci nemohou dovolit. Jako nehmotnou formu pomoci budeme nabízet naše experty na vzdělávání a osobní rozvoj. Například s účastníky programu Career Designer povedeme pracovní pohovory nanečisto, do budoucna se budeme podílet i na dalších edukativních programech. To všechno povede k tomu, že se samoživitelkám zvýší cena na pracovním trhu a získají tak pro další kariérní směřování větší jistotu,“ uvádí Lucie Dostálová. „Protože se stavíme za zodpovědnou konzumaci alkoholu a participujeme na iniciativě Pijte s mírou, zajistíme pro workshopy zásobu nealkoholických piv a radlerů,“ doplňuje.

Zapracují na sebeprezentaci, objeví své kompetence

Měsíční online program, do nějž se mohou zájemci z řad samoživitelů hlásit skrze kontaktní formulář, organizuje vzdělávací a networkingová platforma M.arter. Ta pomáhá ženám a mužům na rodičovské dovolené s návratem na pracovní trh, a to jak zaměstnancům do stávající nebo nové pracovní pozice, tak podnikatelům se začátky či rozvojem vlastního podnikání. „Pod vedením kariérní poradkyně, koučky a lektorky Petry Drahoňovské bude celkem šest účastníků spolupracovat v malé skupině a plnit úkoly, které je nasměrují k dalším profesním krokům. Zaměří se na nalezení vlastních kompetencí, stanoví si profesní vizi a podpoří vnímání sebe samých jako osobní značky. Mimo jiné zapracují také na sebeprezentaci,“ vypočítává zakladatelka a výkonná ředitelka organizace M.arter, Andrea Bohačíková.

Organizátoři koncipovali program tak, aby reflektoval aktuální potřeby, které vyvstaly s propuknutím pandemie a jejími nepříznivými dopady. „Všechny aktivity, které účastníci podstoupí, povedou ke kompletnímu redesignu dosavadní kariérní cesty a k přímému propojení s pracovním trhem. Nejde o první realizaci tohoto druhu programu, podobně zaměřené jsme si již úspěšně vyzkoušeli. Zúčastnění se mají na co těšit,“ upřesňuje Andrea Bohačíková.

Program potrvá přibližně celé září. Sestává ze dvouhodinových setkání dvakrát týdně a absolventi získají certifikát, kterým získané dovednosti budou moci prokázat. Přihlašování do programu bude možné přes celé léto. Partnerské firmy, které se rozhodnou program podpořit, si navíc mezi účastníky mohou podle jejich úspěšnosti a zájmu vytipovat možnou posilu svého týmu.

Kdy jste se narodil/a?