Pro média

16. 8. 2023

Královský pivovar Krušovice je zase o krok dál ke snižování emisí CO2

 

Významným milníkem v cestě za nulovými emisemi uhlíku je pro Krušovice nový kotel na bioplyn, díky kterému je pivovar schopen z čistírny odpadních vod produkovat bioplyn a využít ho znovu ve výrobě. Funguje od začátku června a díky němu se daří naplňovat naší klimatickou ambici a snižovat emise CO2. Za prvních šest týdnů provozu se podařilo emise redukovat o 180 t.

 

Bioplyn v pivovaru vzniká jako vedlejší produkt čistírny odpadní vody. V minulosti nebylo možné ho využívat efektivně, proto se pivovar rozhodl pro projekt, jehož cílem je lepší využití tohoto zdroje. Pro pivovar Krušovice tak investice představuje důležitý milník na cestě k uhlíkové neutralitě.

 

Projekt odstartoval v polovině října loňského roku. „Zvažovali jsme i variantu kotle s třípalivovým hořákem, ten se nicméně ukázal pro provoz jako méně vyhovující. Z toho důvodu jsme vybrali samostatný kotel na bioplyn,“ uvedl specialista na technologie a životní prostředí Aleš Šimůnek.

 

Vlastní instalace nového kotle proběhla v dubnu letošního roku, provozuschopným se stal už na začátku května. Zbývalo  jen doladit automatický provoz a seřízení pro dosažení emisí, které jsou hluboko pod legislativními požadavky. Oficiální provoz tak byl zahájen 7. června.

 

Průběžné výsledky ukazují, že šlo o správné rozhodnutí. Jen za červen bioplynem spáleným v kotli Krušovičtí pokryli 24,9 % celkové spotřeby tepla. Velmi příznivá situace nastává o víkendech, kdy je nízká potřeba tepla, takže hodnoty přesahují i 50 % celkové spotřeby tepla v pivovaru. Podobný trend pokračoval i v červenci. Celkově od zahájení trvalého procesu nového kotle v Krušovicích pokryli 27,4 % celkové spotřeby tepla.

 

Součástí strategie společnosti HEINEKEN Česká republika, do níž Královský pivovar Krušovice patří, je projekt Brew a Better World. Usiluje mimo jiné o snižování dopadů výroby, to znamená spotřeby vody, energií a emisí CO2. Do roku 2030 chce HEINEKEN ČR dosáhnout čistých nulových emisí ve výrobě.

Kdy jste se narodil/a?