Pro média

19. 4. 2021

AMSTERDAM, 19. dubna 2021 – Pivovarnická skupina HEINEKEN oznámila novou ambici dekarbonizovat do roku 2030 své výrobní aktivity a do roku 2040 celý svůj hodnotový řetězec. Jedná se o první z řady aktualizovaných ambicí v rámci programu Brew a Better World a o důležitou součást nové strategie EverGreen zaměřené na vyvážený růst společnosti.

„V této Dekádě opatření[1] se zavazujeme urychlit realizaci našich aktivit v rámci boje se změnami klimatu. Abychom přispěli k tomu, že nárůst teploty nepřekročí hranici 1,5 °C vytyčenou Pařížskou dohodou, stanovili jsme si cíl dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality ve výrobě. K dalšímu snížení našich emisí přispějí energetická efektivita a rychlejší přechod na obnovitelné zdroje energie,“ poznamenává Dolf van den Brink, generální ředitel a předseda představenstva společnosti HEINEKEN. „Velká část naší celkové uhlíkové stopy mimo výrobu připadá na zemědělství, obaly, distribuci a chlazení. Proto budeme intenzivně spolupracovat s našimi dodavateli a partnery na splnění ambiciózního cíle, kterým je dosáhnout do roku 2040 uhlíkově neutrálního hodnotového řetězce. Jsme si vědomi toho, že HEINEKEN může prosperovat, pouze pokud se bude dařit naší planetě a komunitám, v nichž působíme. Chci tímto zaměstnancům poděkovat za jejich nasazení pro tuto věc. Společnými silami přispějeme k lepší budoucnosti našeho světa.“

Společnost HEINEKEN se v celém hodnotovém řetězci od pěstování surovin až po koncového spotřebitele dlouhodobě zaměřuje na konkrétní opatření pro snížení své uhlíkové stopy, a to v úzké spolupráci se zákazníky, spotřebiteli a dodavateli.

V České republice skupina HEINEKEN vlastní pivovary Starobrno, Krušovice a Velké Březno. I v těchto pivovarech bude hrát udržitelnost zásadní roli. V oblasti snižování COod roku 2011 firma ve svých pivovarech snížila uhlíkovou stopu o 24 %. To díky efektivnějším postupům ve výrobě, udržitelnému využití odpadů z pivovarů a modernímu přístupu k dopravě. Na své cestě za uhlíkovou neutralitou tak například v logistice využívá elektrické vysokozdvižné vozíky a také první tahač na CNG. Zároveň využívá odlehčených návěsů a zaměřuje se na pravidelnou obměnu vozového parku. Důležitým krokem směrem k uhlíkové neutralitě je také pravidelná optimalizace tras přepravy nákladu. Co se týká práce s odpady, pivovary dlouhodobě směřují k cirkularitě a 100% eliminaci odpadů, které směřují na skládky.

Heineken-na-web.png

Hlavní milníky na cestě k uhlíkové neutralitě

  • Maximalizací energetické účinnosti a využíváním obnovitelných zdrojů hodlá společnost HEINEKEN dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality všech svých výrobních provozů.
  • V úzké spolupráci s dodavateli chce společnost HEINEKEN do roku 2030 snížit emise v celém svém hodnotovém řetězci[2] o 30 % ve srovnání s produkcí emisí v roce 2018.
  • Společnost má za cíl do roku 2040 jako vůbec první globální výrobce piva dosáhnout uhlíkové neutrality v celém svém hodnotovém řetězci.
  • Společnost svůj nový závazek prosazuje vědecky podloženým přístupem vycházejícím z intenzivní spolupráce s iniciativou SBTi[3].

Naše dosavadní aktivity a úspěchy

Za uplynulé desetiletí programu „Brew a Better World“ se společnosti HEINEKEN podařilo emise uhlíku produkované jejími pivovary snížit o 51 % ve srovnání s jejich produkcí v roce 2008. Od roku 2018, kdy přijala závazek přejít na obnovitelné zdroje energie, společnost v této oblasti realizovala více než 130 projektů a dnes provozuje pět z deseti největších světových pivovarů fungujících na solární energii.

Společnost HEINEKEN uzavřela partnerství na výstavbu větrné farmy ve Finsku, která bude obnovitelnou energii přivádět do elektrické sítě zásobující třináct z jejích provozních společností v Evropě. V rámci svého závazku vůči ochraně životního prostředí se společnost stala hrdým členem aliancí Business Ambition for 1.5C, Race to Zero a RE100.


[1] Dekáda opatření vyhlášená Organizací spojených národů vyzývá k rychlejšímu zavedení udržitelných řešení v reakci na největší výzvy dnešního světa, od chudoby a genderové nerovnosti až po klimatické změny, nerovnoprávnost a nedostatek finančních zdrojů.

[2] Včetně pěstitelů ječmene, výrobců lahví, sklenic a plechovek, vlastní výroby, logistických společností a lednic instalovaných u zákazníků.

[3] https://sciencebasedtargets.org/

Kdy jste se narodil/a?