Pro média

3. 6. 2024

Desperados a Konsent se během letošního léta zasadí o to, aby se i na festivalech mohl každý cítit bezpečně

Letní festivaly jsou oblíbené zejména u mladé generace – neodmyslitelně k nim patří hudba, tanec a čas strávený s přáteli. Kromě zábavy se ale lidé na festivalech mohou setkávat také s různými druhy obtěžování, ať už jde o nechtěné dotyky nebo neochotu odejít i po vyjádření nezájmu. Podobné chování ale součástí festivalového ani nočního života být nemusí. Desperados se proto spojuje s nevládní organizací Konsent a společně na několika letních festivalech vytvoří bezpečnější zóny.

Desperados se ve spolupráci s organizací Konsent zavázalo proškolit personál Desperados zón na vybraných festivalech po České republice. Na Rock for People, Metronome festivalu nebo festivalu High Jump tak v letošní festivalové sezóně mohou návštěvníci a návštěvnice festivalů potkat tým, za kterým mohou přijít v případě, že zažijí něco nepříjemného. 

„Festivaly jsou pro Desperados vždy vrcholem sezóny. Víme, že pro naše zákazníky a zákaznice jde o prostor, kde mohou být sami sebou, a pro mnohé z nich představují vhodné prostředí k sebevyjádření. I z toho důvodu se chceme aktivně zasadit o to, abychom přispěli k vytváření bezpečného prostředí i na festivalech. Jsme moc rádi, že letošní sezónu zahájíme spolu s Konsentem. Věříme, že s pomocí jejich odborníků budeme schopni posunout bezpečnost na další úroveň,“ komentuje Markéta Jirků, brand manažerka Desperados.

Personál mohou lidé na festivalu aktivně požádat o pomoc, proškolení zaměstnanci budou zároveň schopni proaktivně zasáhnout v momentě, kdy rozpoznají sexuální obtěžování. „Apel na souhlas a respekt šíříme dlouhodobě. Máme radost, že do toho Desperados jde s námi. Proškolený personál člověku pomůže vymyslet co nejlepší řešení situace a pomůže zajistit bezpečí,“ popisuje manažerka projektu #respektjesexy Markéta Brabcová z Konsentu

Podniky, které netolerují obtěžování, jsou na vzestupu 

V síti #respektjesexy je aktuálně zapojeno 18 podniků a festivalů v Česku, zapojit se v případě zájmu mohou i další. Personál těchto podniků je pravidelně školen – cílem je vědět, jak rozpoznat obtěžování a jak na něj reagovat. Správně proškolený personál ví nejen to, jak přistupovat k lidem, kteří se na ně obrátí pro pomoc, ale i k těm, kteří dělají problémy. V podnicích je umístěno viditelné označení zapojení do sítě Respekt je sexy a výzva pro návštěvnictvo, kam se v případě potíží může obrátit. 

„Festivaly a podniky zapojením do #respektjesexy sítě dávají jasně najevo, že se u nich obtěžování netoleruje. Když si obsluha nebo ostraha všimne, že se děje něco nepříjemného, nebojí se zasáhnout. Máme radost, že se hlásí další a další a že společně s Desperados můžeme tvořit bezpečnější prostředí i na velkých akcích, jako jsou letní festivaly,“ dodává Brabcová

Edukace jako klíč k bezpečnějšímu prostředí

Kromě bezpečnějšího prostředí zón si Desperados ve spolupráci s Konsentem dává za cíl také o problematice respektujícího chování na festivalech edukovat veřejnost. Ve spolupráci obou subjektů proto vzniklo patero zásad bezpečného chování na festivalech – to bude součástí každé festivalové Desperados zóny a objeví se také na sociálních sítích. 

„Jsme si vědomi, že vytváření bezpečnějšího prostředí na festivalech vyžaduje dlouhodobé a aktivní zapojení. Kromě proškolení personálu jsme proto již nyní připravili také soubor zásad bezpečného chování, které bychom rádi rozšířili mezi co nejvíce lidí. Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout toho, aby naši zákazníci věděli, že v podnicích a na místech, kde je Desperados k dostání, se nemusí bát o svou bezpečnost a vždy se mohou na kohokoli z personálu obrátit,“ doplňuje Jirků

Kdy jste se narodil/a?